Organizacioni odbor takmičenja je na svom sastanku, 12.oktobra 2017. godine, doneo odluku da se Sedmo međunarodno muzičko takmičenje ''Fantast 2018. godine'' održi od 14. do 24.maja 2018. godine. Uvedena je nova disciplina: VIOLONČELO.

Takmičenje će se odvijati po sledećem rasporedu:

14, 15, 16. i 17. maj – klavir

18, 19. i 20. maj – violina

21. maj – violončelo

22. maj – tambura

23. maj – harmonika

24. maj - gitara

fantast slika